Dominika i Marek

Fotografował mistrzunio łapania ulotnych chwil: Damian Łukasz

Filmował człowiek o niesamowitym talencie: Alpaka Weddings